Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

7:00

Gaaci

Gaaci

Gaaci

Jeewte

Jeewte

Jeewte

RVVS Trait d’union

9:00

Gaaci

Gaaci

Jeewte

Gaaci

Gaaci

Gaaci

Daartol e Joljole Kan A. W

2:00 pm

Jeewte

Gaaci

Daartol e Joljole Kan A. W.

Gaaci

Jeewte

Jeewte

La voix     de l’Evangile Baba A.

4:00 pm

Nguurndam, Yaya Janka

Mardi politique Ibrahima Dia

Haal yiyanndema Ibrahima Dia

Diine Islaam, Ceerno Aliu Bah, Ibrahima Dia

Asuru, Kan A. W. e ceerno Aliu Bah Ibrahima Dia

Gaaci Haal yiyanndema Ibrahima Dia

Gaaci

6:00 pm

Dingiral Pulaagu

Dingiral Pulaagu

Dingiral Pulaagu

Dingiral Pulaagu

Dingiral Pulaagu

Dingiral Pulaagu

Dingiral Pulaagu